Produkty

Kontaktujte nás

Termín dodania

Termín dodania tovaru je do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. V prípade ak je súčasťou objednávky služba, presný termín dodania závisí na odbornosti montáže tovaru. Vždy sa snažíme dodať tovar zákazníkom v čo najkratšom čase. Dodacia doba závisí od aktuálneho počtu vybavovaných objednávok, dodanie však spravidla trvá maximálne 4 pracovné dni . Tovar, ktorý v čase zadania objednávky nie je dostupný na sklade (na stránke www.heligonky.sk tovar označený nápisom „na objednávku“) je dodávaný s individuálnym termínom dodania a v takomto prípade bude kupujúci emailom alebo telefonicky informovaný o individuálnej dobe dodania. Ak kupujúci s dĺžkou doby dodania nesúhlasí, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru.

V prípade ak kupujúci požaduje od predávajúceho dodať tovar rýchlejšie ako do 4 pracovných dní, uvedie túto skutočnosť v textovej poznámke v objednávke pri jej zadávaní. Predávajúci sa k rýchlejšiemu termínu dodania zmluvne nezaväzuje, vykoná však všetky potrebné kroky k tomu, aby požadovaný termín dodania dodržal.

Tovar sa doručuje:

  • kuriérskou službou GLS,
  • balíkovou službou Slovenskej pošty,
  • osobným prevzatím u predávajúceho.


GLS kuriér

-poplatok za doručenie sa účtuje v súlade s platným cenníkom GLS (viď tabuľka nižšie),
-doručenie pri expedovaní do 12.00 je nasledujúci pracovný deň, pri expedovaní po 12.00 je doručenie na 2. pracovný deň,
-v cene dopravy je zahrnutá služba sledovania polohy zásielky (Track&Trace), pomocou ktorej je možné sledovať aktuálny dopravný uzol, kde sa balík nachádza,
-v cene dopravy je zahrnuté poistenie balíka do 332,- EUR,
-kupujúci je o dodávke tovaru informovaný kuriérom 24 hodín pred samotným doručením tovaru, zákazník však musí pri objednávke vyplniť telefonický kontakt,
-o vyexpedovaní tovaru predávajúci informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailu,
-GLS nedoručuje na dobierku do ČR!


Slovenská pošta
-poplatok za doručenie sa účtuje v súlade s platným cenníkom Slovenskej pošty, a.s. (viď tabuľka nižšie), uvedené ceny sú za balík 2.triedy,
-lehota prepravy je 3. pracovný deň po dni podania, ak chcete doručiť balík rýchlejšie využite prosím služby GLS,
-maximálna hmotnosť balíka je 10kg.

Osobné prevzatie
-možné po telefonickom dohovore na telefónnom čísle 0940 640 007 na ulici Matuškova 48 vo Vlkanovej,
-za osobné prevzatie sa neúčtuje poplatok.

Kuriér GLS do zahraničia na dobierku nedoručuje.


Prevzatie tovaru

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane. V prípade, ak kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii objednávky alebo jednostranne predĺženej predávajúcim, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 20,00 € za každý deň uskladnenia tovaru. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní dohodnutého tovaru tretej osobe sa záloha za dohodnutý tovar zaplatená kupujúcim započíta v celej výške na zmluvnú pokutu, ktorú je povinný kupujúci zaplatiť predávajúcemu.
V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy, dokladu o zaplatení tovaru a kópiu potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Cena dopravy v rámci Slovenska

Spôsob doručenia Osobný odber Slovenská pošta Slovenská pošta - dobierka GLS kuriér GLS kuriér - dobierka
Hmotnosť tovaru 0 - 0.5 kg   zdarma
v Banskej Bystrici
po telefon. dohovore
3,36 €  4,40 €  3,58 €  4,60 €
0.5 - 2 kg  5,16 € 6,40 €
2 - 3 kg  3,66 € 4,68 €
3 - 5 kg  4,06 € 5,08 €
5 - 10 kg  6,36 € 7,60 € 4,26 € 5,28 €
10 - 15 kg  Nad 10 kg
Slovenská pošta
nedoručuje.
Využite kuriéra GLS
4,72 € 5,74 €
15 - 20 kg  5,64 € 6,66 €
20 - 25 kg  6,22 € 7,24 €
25 - 30 kg  7,20 € 8,22 €
30 - 40 kg  8,88 € 9,90 €

 

 

 

 

 

 

 

Ceny dopravy sú uvedené s DPH. Ceny dopravy Slovenskej pošty sú za balík 2.triedy.

Cena dopravy do Českej republiky, Rakúska

Spôsob doručenia Slovenská
pošta
(len ČR)
Slovenská
pošta -
dobierka
(len ČR)
GLS
  kuriér  
GLS
kuriér -
dobierka
Hmotnosť
tovaru
0 - 0.5 kg  5,16 € 6,72 € 9,40 € GLS
nedoručuje
do zahraničia
na dobierku!
0.5 - 2 kg  11,40 € 12,00 €
2 - 3 kg  12,60 € 13,20 € 10,01 €
3 - 5 kg  14,76 € 15,00 € 10,65 €
5 - 10 kg  18,00 € 18,60 € 11,34 €
 10 - 15 kg  Nad 10 kg
Slovenská pošta
nedoručuje.
Využite kuriéra GLS.
12,03 €
 15 - 20 kg 12,72 €
 20 - 25 kg 14,01 €
 25 - 30 kg 15,30 €
 30 - 40 kg 17,76 €

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny dopravy sú uvedené s DPH. Ceny Slovenskej pošty platia pre balíky 2.triedy, doba dodania je 6-9 dní. Pre rýchlejšie doručenie do ČR využite kuriéra GLS.


Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € Spolu

Košík Pokladňa